Follow us on

Wiesław Stępniowski

  • Poland
  • Jestem częścią historii tego zakładu od samego początku. Nasza pracownia została założona w 1987 roku i jest owocem rodzinnej tradycji. To miejsce, w którym rzemiosło krawieckie przenika się z pasją i zobowiązaniem, które przekazywane są z pokolenia na pokolenie. To niesamowite, jak ta pasja przetrwała i rozkwitła. Właścicielem zakładu jest Pan Wiesław, który założył go razem z ojcem. Obraz zawieszony na ścianie przedstawia go u boku Piotra Adamczyka, znanego aktora, w naszej pracowni. To z tego właśnie okresu, z kręcenia filmu "Framed" w 2014 roku, pochodzi to zdjęcie. To wyjątkowy moment w naszej historii, kiedy to naszą pracownię odwiedził znakomity aktor, korzystając z usług Pana Wiesława. To także moment, który podkreśla prestiż i jakość naszej działalności. Od tamtego czasu kontynuujemy naszą pracę, dbając o wysoki standard naszych usług i czerpiąc z doświadczenia, które nabywaliśmy przez lata. Jesteśmy dumni z tego, że możemy wpisywać się w historię filmu i spełniać oczekiwania naszych klientów, niezależnie od ich statusu czy renomy.

    I have been a part of this workshop's history from the very beginning. Our workshop was established in 1987 and is a product of a family tradition. It is a place where tailoring craftsmanship intertwines with passion and dedication, passed down from generation to generation. It's amazing how this passion has endured and flourished. The owner of the workshop is Mr. Wiesław, who founded it together with his father. The picture hanging on the wall shows him with Piotr Adamczyk, a well-known actor, in our workshop. This photo dates back to the filming of "Framed" in 2014, a significant period in our history. It's a unique moment in our history when the renowned actor visited our workshop, availing himself of Mr. Wiesław's services. It's also a moment that highlights the prestige and quality of our business. Since then, we have continued our work, maintaining high standards for our services and drawing from the experience we have gathered over the years. We take pride in being part of the film industry's history and meeting the expectations of our clients, regardless of their status or reputation.