Follow us on

Teresa Wójcik

  • Poland
  • Jestem Teresą, energiczną seniorką, która od wielu lat pasjonuje się ozdabianiem jajek, zwanych "pisankami", jako swoim ukochanym hobby. Od młodości urzekła mnie finezja i delikatność wzorów, które można stworzyć na tych jajkach, używając różnych ozdób, takich jak papier czy inne dodatki. Z każdym kolejnym rokiem moja pasja do tego tradycyjnego rękodzieła wzrastała, a ja doskonaliłam swoje umiejętności, tworząc oszałamiające i niepowtarzalne pisanki. Mój wyostrzony zmysł estetyczny oraz kreatywność przejawiają się w każdym jajku, które starannie projektuję i zdobię. W procesie ozdabiania jajek znajduję ukojenie i radość, często poświęcając wiele godzin na tę pasję. Każde jajko, które ozdabiam, opowiada historię, odzwierciedlając moją miłość do tego ukochanego zajęcia oraz piękno, które kryje się w prostocie tradycyjnych rzemiosł. Moje pisanki stały się ukochanymi pamiątkami dla rodziny i przyjaciół, prezentując moje zdolności, oddanie i piękno, które można znaleźć w zachowywaniu i kontynuowaniu tradycyjnych sztuk. Moja miłość do pisanki nadal inspiruje i sprawia radość wszystkim, którzy mają przyjemność podziwiać moje dzieła.

    I am Teresa, a vibrant senior, who has been passionate about decorating eggs, known as "pisanki," for many years as my beloved hobby. Since my youth, I have been captivated by the intricacy and delicacy of designs that can be created on these eggs using various decorations such as paper and other adornments. With each passing year, my passion for this traditional art form has grown, and I have honed my skills to create stunning and unique pisanki. My keen eye for detail and creativity shine through in every piece I carefully design and craft. I find solace and joy in the rhythmic process of decorating the eggs, often dedicating long hours to my craft. Each egg I decorate tells a story, reflecting my love for this cherished pastime and the beauty that can be found in the simplicity of traditional crafts. My pisanki have become treasured keepsakes for family and friends, showcasing my talent, dedication, and the beauty that can be found in preserving and continuing traditional arts. My love for pisanki continues to inspire and bring delight to all who have the pleasure of witnessing my handiwork.