Follow us on

Janina Garncarz

  • Poland
  • Pani Janina, urocza seniorka, odkryła swoją miłość do szydełkowania w młodości dzięki wpływowi swojej mamy i bliskiej przyjaciółki matki. To właśnie od tej ukochanej przyjaciółki poznała tajniki wyplatania serwetek na szydełku, co stało się początkiem fascynującej pasji. Od tamtej pory szydełkowanie stało się dla Pani Janiny nie tylko hobby, ale również relaksującym rytuałem. W jej rękach zwykłe nici przemieniają się w delikatne, misternie wykonane serwetki. To dla niej sposób na odprężenie i oderwanie od codziennych spraw, zanurzenie się w świecie własnych twórczych inspiracji. Swoje serwetki traktuje nie tylko jako ozdobę czy praktyczny element domowego stołu, ale także jako wyraz artystycznej duszy. Pani Janina zdobi swoje serwetki pięknymi wzorami i kolorami, sprawiając, że każda z nich jest unikatowa. Jej praca to pełna pasji podróż, która przypomina, że prawdziwa sztuka może rodzić się z prostych nici i zamiłowania do piękna.

    Mrs. Janina, a charming senior, discovered her love for crocheting in her youth through the influence of her mother and a close friend of her mother. It was precisely from this dear friend that she learned the secrets of crocheting doilies, which became the beginning of a fascinating passion. Since then, crocheting has become not only a hobby for Mrs. Janina but also a relaxing ritual. In her hands, ordinary threads transform into delicate, intricately crafted doilies. It's a way for her to unwind and detach from daily concerns, immersing herself in the world of her own creative inspirations. She sees her doilies not only as decorations or a practical element for the home table but also as an expression of her artistic soul. Mrs. Janina adorns her doilies with beautiful patterns and colors, making each one unique. Her work is a journey full of passion, reminding us that true art can stem from simple threads and a love for beauty.