Follow us on

Teresa Golec

  • Poland
  • Mam na imię Teresa, mieszkam w urokliwej wiosce w Lubelskim. Moja miłość do rękodzieła i tworzenia ozdób zrodziła się z fascynacji naturą, szczególnie pięknem jesieni. Inspiruje mnie jej kolorowa paleta i delikatność. To właśnie jesienne motywy przyświecają mi przy tworzeniu ozdób. Moje ulubione to dekoracje w kształcie dyni wykonane z różnorodnych materiałów. Zawsze zachwyca mnie, jak to, co widzę w naturze, mogę przenieść na materiał i nadać mu nowy wyraz. Dla mnie rękodzieło to nie tylko sposób na spędzenie wolnego czasu, ale także sposób na podzielenie się swoją pasją z innymi. Tworząc ozdoby, mogę przenieść ludzi w magiczny jesienny nastrój. To wyjątkowe uczucie, widząc uśmiech na twarzach tych, którzy podziwiają moje prace. Teraz, jako dojrzała kobieta, nadal oddaję się swojej pasji. Tworzenie ozdób to dla mnie radość i sposób na celebrację piękna jesieni. To także sposób na nawiązanie więzi z lokalną społecznością, która ceni moją twórczość.

    My name is Teresa, and I live in a charming village in Lubelskie. My love for crafts and creating decorations stems from my fascination with nature, especially the beauty of autumn. I am inspired by its colorful palette and delicacy. It's the autumn motifs that guide me in creating decorations. My favorites are pumpkin-shaped ornaments made from various materials. I am always amazed by how I can transfer what I see in nature onto fabric and give it a new expression. For me, crafting is not only a way to spend leisure time but also a means to share my passion with others. Creating decorations allows me to transport people into the magical autumn atmosphere. It's a unique feeling to see smiles on the faces of those who admire my work. Now, as a mature woman, I continue to dedicate myself to my passion. Creating ornaments brings me joy and is a way to celebrate the beauty of autumn. It's also a way to connect with the local community that appreciates my creativity.