Follow us on

Florentina Mihalcea

  • Romania
  • M-am născut și locuiesc în comuna Galicea din județul Vâlcea. Mă regăsesc în trecutul plin de înțelepciune al strămoșilor noștri, în valorile lor autentice și în costumul popular care le-a însoțit drumul prin veacuri. Îmi place să recondiționez costumele tradiționale românești vechi, găsite în cămăruțele prăfuite ale bătrânilor. Într-o lume mereu în schimbare, reînvii poveștile lor, așa cum au fost purtate cu mândrie la sărbători și evenimente speciale. Cu fiecare cusătură pe care o reîmprospătez, simt o legătură profundă cu trecutul și este un sentiment de mândrie și bucurie să știu că pasiunea mea contribuie la păstrarea identității noastre culturale, a moștenirii noastre strămoșești. Pentru mine, tradiția e o chemare și o datorie de a păstra vie flacăra moștenirii noastre strămoșești, pentru ca generațiile viitoare să aibă un tărâm al amintirilor și al iubirii față de propriile rădăcini.

    I was born and live in Galicea commune from Vâlcea county. I find myself in the wise past of our ancestors, in their authentic values and in the folk costume that accompanied them on their way through the ages. I like to refurbish old Romanian traditional costumes, found in dusty closets of old people. In an ever-changing world, relive their stories as they were proudly worn at holidays and special events. With every stitch I refresh, I feel a deep connection to the past and it is a sense of pride and joy to know that my passion contributes to the preservation of our cultural identity, our ancestral heritage. For me, tradition is a calling and a duty to keep alive the flame of our ancestral heritage, so that future generations have a land of memories and love for their own roots.