Follow us on

Gheorghe Neață

  • Romania
  • M-am născut și locuiesc în satul Brătia din Vale, din comuna Galicea - Județul Vâlcea. Încă de la vârsta de 12 ani, în anul 1972, m-am angajat într-o activitate frumoasă - împletitul din răchită și confecționarea coșurilor de nuiele. Nu am ales această cale din simplă plăcere, ci din necesitatea de a sprijini familia mea numeroasă, compusă din opt frați și de a contribui la întreținerea noastră. Copil fiind, am învățat repede că viața poate fi o provocare pentru unele familii și că fiecare contribuție contează. Văzându-mi părinții cum muncesc să ne ofere cele necesare, am vrut să îi ajut pentru ne asigura împreună un trai decent. Plin de hotărâre și cu mâinile dornice de a crea, am început să învăț arta împletiturilor din răchită și tehnica coșurilor de nuiele. Am descoperit că împletiturile erau mai mult decât o modalitate de a ne asigura existența, ele deveniseră o sursă de bucurie și împlinire. Așa cum un artist își desăvârșește tablourile cu pasiune și devotament, eu mă concentrez asupra fiecărui detaliu al coșurilor și împletiturilor mele. Oamenii au fost impresionați de frumusețea și calitatea muncii mele și, astfel, cererea pentru coșuri și împletituri din răchită a crescut. Vânzările m-au ajutat să câștig bani suficienți pentru a susține familia și să ofer sprijinul necesar. Fiecare coș creat cu atenție și migală, fiecare împletitură realizată poartă povestea mea. Orice activitate necesită răbdare și dedicare, iar când ai talent, devotamentul și dorința de a reuși, nimic nu este imposibil. Lucrul cu mâinile și crearea obiectelor din răchită m-au învățat valoarea muncii și bucuria de a oferi celorlalți. Împletiturile din răchită și coșurile de nuiele nu doar că mi-au oferit mijlocul de a întreține familia, mi-au insuflat și o doză generoasă de încredere. Îmi place ceea ce fac, în fiecare coș împletit sau obiect realizat din răchită există o parte din mine, a familiei mele și a sufletului meu, iar asta îmi aduce o mare bucurie.

    I was born and live in the village of Brătia din Vale, in the commune of Galicea - Vâlcea County. From the age of 12, in the year 1972, I engaged in a beautiful activity - wickerwork and making wicker baskets. I did not choose this path out of mere pleasure, but out of the need to support my large family of eight siblings and contribute to our upkeep. As a child, I quickly learned that life can be challenging for some families and that every contribution counts. Seeing how my parents work to provide us with the necessities, I wanted to help them to ensure a decent living together. Full of determination and with hands eager to create, I began to learn the art of wickerwork and the technique of reed baskets. We discovered that braids were more than just a way to make ends meet, they had become a source of joy and fulfillment. As an artist perfects his paintings with passion and devotion, I focus on every detail of my baskets and braids. People were impressed by the beauty and quality of my work and thus the demand for wicker baskets and weaves increased. The sales helped me earn enough money to support the family and provide the necessary support. Every basket created with care and care, every braid made carries my story. Any activity requires patience and dedication, and when you have the talent, dedication and desire to succeed, nothing is impossible. Working with my hands and creating wicker objects taught me the value of work and the joy of giving to others. Wicker baskets and cane baskets not only provided me with the means to support my family, they also instilled in me a generous dose of confidence. I love what I do, in every woven basket or wicker object there is a part of me, my family and my soul, and that brings me great joy.