Follow us on

Leszek Borowski

  • Poland
  • Jestem pasjonatem wędkarstwa i specjalistą od serwisu wędek, kołowrotków oraz różnego rodzaju sprzętu wędkarskiego. Moja historia w tej branży sięga 1979 roku, gdy rozpocząłem swoją działalność serwisową. Od tamtego czasu nieustannie zajmuję się naprawą, konserwacją i dopasowywaniem części do sprzętu wędkarskiego. Moje doświadczenie i zaangażowanie zaowocowały stworzeniem jednego z nielicznych serwisów wędkarskich w moim mieście. Jestem dumny z faktu, że mogę służyć pomocą wędkarzom, zapewniając im sprawnie działający sprzęt, który umożliwia im doskonałe chwile na łowisku. Przez lata doskonaliłem swoje umiejętności, śledząc rozwój technologii wędkarskiej i nowości rynkowych. Dążę do tego, aby każdy wędkarz mógł skorzystać z moich usług, mając pewność, że ich sprzęt jest w doskonałej kondycji. W serwisie wędkarskim, który prowadzę, stawiam na profesjonalizm, szybkość działania i pełne zrozumienie potrzeb pasjonatów wędkowania.

    I am a fishing enthusiast and a specialist in the repair of fishing rods, reels, and all types of fishing equipment, including fitting parts. My journey in this field dates back to 1979 when I started my servicing business. Since then, I have been consistently involved in repairing, maintaining, and fitting parts for fishing equipment. My experience and dedication have led to the establishment of one of the few fishing equipment servicing centers in my city. I take pride in being able to assist anglers by ensuring their equipment is functioning smoothly, allowing them to have great moments on the fishing grounds. Over the years, I have honed my skills, keeping up with the advancements in fishing technology and market innovations. My goal is to make my services accessible to every angler, ensuring that their equipment is in excellent condition. In the fishing service center I run, I prioritize professionalism, efficiency, and a complete understanding of the needs of fishing enthusiasts.