Follow us on

Malgorzata Grzesiak

  • Poland
  • Nazywam się Małgorzata. Jestem z Polski. Robię takie piękne prace od bardzo dawna. Robię to zawsze, gdy mam wolny czas. Bardzo lubię kolory, które wyglądają jak żywe w moich pracach.

    My name is Malgorzata. I'm from Poland.I have been doing such beautiful work for a very long time. I do it whenever I have free time. I really like colors that look lifelike in my work.