Follow us on

Zaczarowana Pracownia Wioli

  • Poland
  • Moje pierwsze prace powstawały już w podstawówce, ale nie sądziłam wtedy, że szydełko stanie się w przyszłości tak ważną częścią mojego życia. Będąc ponad 3 lata temu w pierwszej ciąży postanowiłam odświeżyć dawną pasję tworząc maskotkę dla córeczki. Jak na pierwszy raz wyszła pięknie, co też zauważyli moi znajomi i tak wpadło kilka zamówień od nich. Rok później powstał fanpage „Zaczarowane Szydełko Wioletty Sośnickiej”. W tamtym okresie tworzyłam głownie misie, serię warzyw i owoców, kilka torebek, sukieneczki. Chusty zaczęłam tworzyć w trudnym okresie swojego życia, na oddziałach szpitalnych, przy łóżeczku córki. To co początkowo miało oderwać moją głowę od myśli krążących wokół chorego dziecka, okazało się mieć duże zainteresowanie wśród odbiorców mojego rękodzieła. Dziś jest to jeden z popularniejszych produktów mojej pracowni. Moim pragnieniem jest by moje wyroby powodowały uśmiech na twarzy, by osoby noszące je czuły się jeszcze piękniejsze, otulone tym pięknem i ciepłem. Moje prace to gwarancja dokładności wykonania przy użyciu materiałów z najwyższej półki. Każda rzecz zrobiona na indywidualne zamówienie dopasowana jest pod klienta, jego styl oraz wytyczne i wskazówki. Zwracam uwagę by współgrały ze sobą kolory, wzory czy dodatki. W przypadku maskotek, pierwszymi odbiorcami są moje własne dzieci – to dzięki ich testom i uwagom mogę w poczuciu pełnego spokoju dopuścić do sprzedaży wykonane prace. Moje prace trafiając w Wasze ręce otwierają krąg dobra – uszczęśliwiają Was oraz wspierają w chorobie moją kochaną córeczkę Julię. Zaczarowane Szydełko powstało dzięki niej, teraz działa dla niej. Część moich prac przekazuję na licytacje, a każde zamówienie to również cegiełka dla Julci.

    My first works were created in elementary school, but I didn't think then that crochet would become such an important part of my life in the future. Being over 3 years ago in my first pregnancy, I decided to refresh my former passion by creating a mascot for my daughter. As for the first time, it came out beautifully, which was also noticed by my friends and so a few orders came from them. A year later, the fanpage "Zaczarowane Szydełko Wioletta Sośnickiej" was created. At that time, I created mainly teddy bears, a series of vegetables and fruits, a few handbags, and dresses. I started creating scarves in a difficult period of my life, in hospital wards, next to my daughter's bed. What was initially supposed to distract my mind from thoughts circulating around a sick child turned out to be of great interest among the recipients of my handicrafts. Today it is one of the most popular products of my studio. My desire is for my products to cause a smile on the face, so that people wearing them feel even more beautiful, wrapped in this beauty and warmth. My work is a guarantee of precision workmanship using top-shelf materials. Each item made to individual order is tailored to the customer, his style as well as guidelines and tips. I pay attention to the colors, patterns and accessories that harmonize with each other. In the case of mascots, the first recipients are my own children - it is thanks to their tests and comments that I can, with a sense of complete peace, let my works be sold. My works, getting into your hands, open a circle of good - they make you happy and support my beloved daughter Julia in her illness. Enchanted Crochet was created thanks to her, now it works for her. I donate some of my works to auctions, and each order is also a brick for Julcia.