Síguenos en

Costin Victor Andrei

  • Romania
  • De profesie geolog, Costin-Victor Andrei este un artizan special, un om de care te îndrăgosteşti iremediabil atunci când ajungi să-i cunoşti tainele sufletului, un nobil al spiritului rătăcit printre meşterii şi negustorii acestui veac tulbure. O prezență aparte în familia meşterilor populari români. Discret, înţelept, artizanul din Bucureşti e o prezenţă tonică peste tot pe unde Dumnezeu îi poartă paşii. Bijuteriile lucrate de el probează din plin afirmaţia că obiectele se impregnează cu energia făuritorului lor, iar energia sa este una profund benefică. Iar fiecare bijuterie se făurește în jurul unei pietre și transmite energia sa celei care o poartă.

    A geologist by profession, Costin-Victor Andrei is a special craftsman, a man you fall irreparably in love with when you get to know the secrets of his soul, a noble of spirit lost among the craftsmen and merchants of this troubled age. A special presence in the family of Romanian folk craftsmen. Discreet, wise, the artisan from Bucharest is a tonic presence wherever God takes his steps. The jewels made by him fully prove the statement that objects are impregnated with the energy of their maker, and his energy is a deeply beneficial one. And each jewel is formed around a gem and transmits its energy to the wearer.