Síguenos en

Elena Ogrezeanu

  • Romania
  • Sunt din Râmnicu Vâlcea și am fost profesoară de fizică. După ce m-am pensionat, am avut mult timp liber, astfel încât am găsit acest hobby - de a face bijuterii. La început am fost neîndemânatică, pentru că nu pusesem mâna pe un clește, de exemplu, dar m-am perfecționat cu timpul. Și am descoperit că am talent și originalitate. Toate modelele mele sunt creații proprii, le schițez pe hârtie apoi combin culorile și cred că am căpătat dexteritatea în a găsi cea mai bună cromatică. Și lucrez mult până ajung în stadiul final al combinării culorilor. Lucrez cercei, inele, broșe, coliere, brățări. Lucrez cu fir de argint, iar pietrele sunt semiprețioase și perle de cultură. Particip la târguri ale meșteșugarilor și am avut foarte multe satisfacții. Sunt recunoscută pentru modelele mele, care sunt admirate pentru unicitate și originalitate. De exemplu, un inel “spațial”, al cărui model este rodul minții mele de fizician. Am fost la Muzeul Astra, din Sibiu, la o expoziție. Și a venit o doamnă căreia i-am făcut cadou un colier din coral roșu. Ulterior am aflat că doamna era din Paris, s-a dus la hotel, s-a îmbrăcat cu o rochie neagră, superbă, la care a asortat colierul, apoi a venit la mine să îmi arate cât de frumos arată. Folosesc puține instrumente: sârma de argint, un dispozitiv cu ajutorul căruia măsor circumfrerința inelelor, clești. Nu fac nicio bijuterie cu pietre lipite, ci fixate cu sârmă, pentru că nu îmi place ca cei care le poartă să fie în situația în care să se dezlipească piatra, iar bijuteria să nu mai aibă valoare. Când realizezi o bijuterie frumoasă ai o satisfacție foarte mare și m-aș bucura să se organizeze ateliere, simpozioane sau evenimente în care să ne întâlnim toți cei din țară sau din străinătate, pentru că ceea ce este frumos trebuie să se promoveze, iar meșteșugurile să nu dispară.

    I am from Râmnicu Vâlcea and I was a physics teacher. After I retired, I had a lot of free time, so I found this hobby - making jewelry. At first I was clumsy, because I hadn't put my hand on a pair of pliers, for example, but I got better with time. And I discovered that I have talent and originality. All my designs are my own creations, I sketch them on paper then combine the colors and I think I have acquired the dexterity to find the best chromatics. And I work a lot until I reach the final stage of color matching. I make earrings, rings, brooches, necklaces, bracelets. I work with silver thread and the stones are semi-precious and cultured pearls. I participate in craft fairs and have had a lot of satisfaction. I am recognized for my designs, which are admired for their uniqueness and originality. For example, a "space" ring, whose model is the child of my physicist brain. I went to the Astra Museum, in Sibiu, to an exhibition. And a lady came to whom I gave a red coral necklace as a gift. I later found out that the lady was from Paris, she went to the hotel, dressed in a gorgeous black dress with a matching necklace, then came to me to show me how beautiful she looked. I use few tools: the silver wire, a device with which I measure the circumference of the rings, pliers. I don't make any jewelry with glued stones, but set with wire, because I don't like the wearers to be in a situation where the stone will come off and the jewelry will be worthless. When you make a beautiful piece of jewelry, you have a great satisfaction and I would be happy if workshops, symposiums or events were organized where all of us from the country or abroad could meet, because what is beautiful must be promoted, and crafts it doesn't disappear.