Síguenos en

Șezătoare Râmnicu Vâlcea

  • Romania
  • Șezătoarea este o tradiție veche a femeilor Când Dumnezeu oferă, sufletul primește bucuros! Așa s-a întâmplat și în cazul meu, în Casa Domnului - Parohia Sfântul Ioan Botezătorul din Râmnicu Vâlcea, când, împreună cu un grup de femei pricepute în arta cusutului, am creat un spațiu deschis, unde putem împărtăși cunoștințe și îndemânare. A fost un moment de transformare pentru mine, iar întreaga experiență mi-a întărit credința în puterea comunității. În sufletul meu, am purtat mereu o flacără a pasiunii pentru meșteșugul tradițional. În timpul adolescenței, am început să învăț despre tradițiile și semnificațiile cusăturilor din cămașa cu altiță, iar pasiunea mea a devenit tot mai puternică. Astfel, am devenit fondatoarea acestei comunități inimoase. Dorim să readucem în atenția oamenilor tradiția cusutului cămășii cu altiță(ia) într-un grup de studiu pentru începătoare și de aprofundare pentru cele inițiate. Ne întâlnim, ne consultăm și aflăm “secretele” artei cusutului, pentru a ne concepe și realiza propria cămașa cu altiță. La șezătoare sunt binevenite doamne, domnișoare cunoscătoare și chiar domni cunoscători ai meștesugului cusutului sau oricine este dispus să învețe. Șezătoarea noastră s-a transformat într-un loc în care tradiția și creativitatea se întâlnesc armonios. Împărtășim povești și amintiri din copilărie, ne inspirăm din modelele tradiționale și, totodată, ne jucăm cu culorile și motivele pentru a aduce un suflu nou în cămașa cu altiță. Cusutul devine o terapie pentru suflet și o modalitate de a ne conecta cu rădăcinile noastre culturale. Generațiile mai în vârstă ne împărtășesc înțelepciunea acumulată în ani de cusut, iar tinerele noastre talente aduc prospețime și idei moderne. Ne implicăm, de asemenea, în proiecte comunitare pentru a aduce cunoașterea despre arta cusutului în rândul tinerilor, cărora încercăm să le transmitem dragostea și respectul pentru tradițiile noastre. Șezătoarea noastră de cusut ie a devenit mult mai mult decât o simplă activitate tradițională. Este un loc în care ne simțim acasă, unde ne regăsim identitatea și ne dezvoltăm creativitatea. Aici suntem o mare familie, împărțim bucuria realizărilor noastre și ne sprijinim reciproc în momentele dificile. Anul 2022 s-a încheiat cu o veste excepțională pentru România: Comitetul Interguvernamental pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, reunit la Rabat, Maroc, a decis includerea dosarului „Arta cămăşii cu altiţă – element de identitate culturală în România şi Republica Moldova“ în Lista Patrimoniului Imaterial al UNESCO.

    The sewing meeting is an old tradition of women When God gives, the soul gladly receives! This is what happened in my case, in the House of God - St. John the Baptist Parish in Râmnicu Vâlcea, when, together with a group of women skilled in the art of sewing, we created an open space, where we can share knowledge and skills. It was a transformative moment for me and the whole experience reinforced my belief in the power of community. In my soul, I have always carried a flame of passion for the traditional craft. During my teenage years, I began to learn about the traditions and meanings of the doublet shirt stitches, and my passion grew stronger. Thus, I became the founder of this warm community. We want to bring back to people's attention the tradition of sewing the shirt with altița(ia) in a study group for beginners and deepening for the initiated. We meet, consult and learn the "secrets" of the art of sewing, to design and make our own double-breasted shirt. Knowledgeable ladies, young ladies and even gentlemen who are knowledgeable about the craft of sewing or anyone willing to learn are welcome to the sessions. Our lounge has turned into a place where tradition and creativity meet harmoniously. We share stories and memories from childhood, take inspiration from traditional patterns and also play with colors and motifs to bring a new breath to the double-breasted shirt. Sewing becomes therapy for the soul and a way to connect with our cultural roots. The older generations share with us the wisdom accumulated over years of sewing, and our young talents bring freshness and modern ideas. We also get involved in community projects to bring the knowledge of the art of sewing to the youth, to whom we try to impart love and respect for our traditions. Our sewing meeting has become much more than just a traditional activity. It is a place where we feel at home, where we find our identity and develop our creativity. Here we are a big family, sharing the joy of our achievements and supporting each other in difficult times. The year 2022 ended with exceptional news for Romania: the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, meeting in Rabat, Morocco, decided to include the file "The art of the shirt with altița - an element of cultural identity in Romania and the Republic of Moldova" in the UNESCO Intangible Heritage List.