Síguenos en

Iliana Ciobanu

  • Romania
  • Meșterul popular care îmbină lemnul cu povestea, copilăria și culoarea De la povestea pădurilor care îmbracă Romania și o fac mai frumoasa, până la povestea anilor pe care îi sărbătorește fiecare copac în parte, istoria lemnului are parfum de nemurire. Chiar și atunci când trece în neființă, lemnul se transformă în arta populara românească și duce mai departe tradiția, obiceiurile care ne reamintesc cine suntem, dar și poveștile de pe plaiurile autohtone. Pictat sau sculptat, lemnul primește noi amprente: acelea ale mâinilor meșterilor populari care, îndrăgostiți de tradiții, aduc mai aproape de noi toți… eternitatea. Din aceasta fuziune se nasc lingurile din lemn de tei, confecționate manual și pictate cu migala și talent nebănuit. Întăi sunt finisate, bine șlefuite, iar apoi sunt atent pictate cu acrilice și îmbrăcate într-un strat protector de lac transparent. Natura bogata a României, chipurile luminoase ale sătenilor, țărăncuțe în port viu colorat, toate sunt ilustrate pe lingurile cu grijă realizate. Cu minunile astea merg la târguri artizanale organizate de diferite muzee din tara și din străinătate, unde sunt apreciate și cuceresc prin autenticitate. Tehnicile acestea nu sunt moștenite, ci dobândite prin multă practica atentă. Cu pasiune, pe lângă lingurile din lemn de tei, mai creez păpuși, îmbrăcate manual cu țesături tradiționale. În felul acesta, nu doar că păstrez vie copilăria de altădată și le fac cunoscute copiilor din generațiile actuale portul și obiceiurile romanești străvechi, dar ofer și o lecție despre continuitate și importanta păstrării tradițiilor și poveștilor care ne-au dus acolo unde suntem astăzi. Fiecare dintre noi ar trebui să regăsească iubirea față de tradiții, în rutina asta a devenirii noastre și să fim mai atenți la trecutul nostru, mai aproape de rădăcini.

    The folk craftswoman who combines wood with story, childhood and color From the story of the forests that clothe Romania and make it more beautiful, to the story of the years that each individual tree celebrates, the history of wood has the scent of immortality. Even when it ceases to exist, wood turns into Romanian folk art and carries on the tradition, the customs that remind us of who we are, but also the stories from the native plains. Painted or carved, wood receives new prints: those of the hands of folk craftsmen who, in love with traditions, bring closer to all of us... eternity. From this fusion are born the linden spoons, handmade and painted with care and unsuspected talent. First they are finished, well sanded, and then they are carefully painted with acrylics and covered in a protective layer of transparent varnish. The rich nature of Romania, the bright faces of the villagers, little peasants in brightly coloured clothing, all are illustrated on the carefully made spoons. With these wonders, I go to craft fairs organized by different museums in the country and abroad, where they are appreciated and captivated by their authenticity. These techniques are not inherited, but acquired through much careful practice. With passion, in addition to linden spoons, I also create dolls, hand-dressed with traditional fabrics. In this way, I not only keep alive the childhood of the past and introduce the children of the current generations to the ancient Romanian customs and customs, but also offer a lesson about continuity and the importance of preserving the traditions and stories that have brought us to where we are today. Each of us should find love for traditions, in this routine of our becoming, and be more attentive to our past, closer to our roots.