Seguici su

Krzysztof Krajewski

  • Poland
  • Moja historia z piekarstwem sięga mojego dzieciństwa, kiedy to urodziłem się w 1963 roku. To wtedy, wraz z pasją i zamiłowaniem do wypieku chleba, zrodziła się nasza rodzinna piekarnia. Od samego początku postawiliśmy na tradycję i jakość, specjalizując się w wypieku chlebów na naturalnym zakwasie, bez ulepszaczy czy konserwantów. Dzieciństwo spędzone w otoczeniu zapachów świeżo wypiekanego chleba i słodkości było dla mnie niezwykłe. Obserwując pracę rodziców i ucząc się od nich tajników rzemiosła piekarskiego, zakochałem się w tym zawodzie. Chętnie pomagałem przy wyrabianiu ciasta, formowaniu bochenków i oczywiście degustowaniu efektów naszej pracy. Nasza piekarnia nie ogranicza się jedynie do chleba. Jesteśmy dumni z naszej szerokiej oferty słodkości, a szczególnie z naszej legendarnego wypieku - pączków wrocławsko-lwowskich. Te małe kulinaria są prawdziwą ikoną naszej piekarni i cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem naszych klientów. Przez lata zachowaliśmy wierność tradycji, korzystając z mąki z małego, gospodarczego młyna, co nadaje naszym wyrobom wyjątkowy smak i aromat. To podróż w głąb wspomnień z dzieciństwa, która inspiruje nas do ciągłego doskonalenia naszych wyrobów i sprawia, że każdy kęs naszego chleba czy pączka to wyjątkowe doświadczenie.

    My journey in baking dates back to my childhood when I was born in 1963. It was during that time, driven by a passion for baking and a love for bread, that our family bakery came to life. Right from the start, we focused on tradition and quality, specializing in baking sourdough breads without additives or preservatives. Childhood spent in the aroma-filled environment of freshly baked bread and sweets was extraordinary for me. Watching my parents work and learning the secrets of the bakery craft, I fell in love with this profession. I eagerly assisted in kneading the dough, shaping the loaves, and, of course, tasting the fruits of our labor. Our bakery extends beyond just bread. We take pride in our wide array of sweets, particularly our legendary creation - Wrocław-Lviv doughnuts. These little culinary delights are a true icon of our bakery and continue to captivate our customers. Throughout the years, we have remained loyal to tradition, using flour from a small, local mill, giving our products a unique taste and aroma. It's a journey back into the memories of childhood that inspires us to constantly improve our offerings, ensuring that every bite of our bread or doughnut is a truly exceptional experience.