Segwina fuq

Elena Milescu

  • Romania
  • Elena Milescu - poveste despre lucrările de artizanat, realizate din materiale tradiționale, românești. Am început să lucrez la vârsta a doua, să mă reprofilez (am fost cadru medical). Alături de soțul meu, am pus în valoare ceea ce aveam în interior de mai mult timp, dragostea pentru meșteșugurile tradiționale. Sunt peste 15 ani de când am început să lucrez și am zis că putem arăta lumii tot ce are țara noastră mai frumos - un lemn, o piatră, o floare. Și ne-am mai gândit să oferim turiștilor sau prietenilor ceva din românescul nostru. Am început cu felicitări, tablouri cu flori uscate, suporturi din lemn și sfoară pentru ceramică sau alte obiecte. De exemplu, un melcișor de mare care “poartă” flori. Lucrările noastre au ajuns la multe inimi, în toate colțurile lumii, în casele oamenilor. Și tuturor le este dor de colțul lor românesc, să ducă ceva de aici celor din străinătate. De aceea lucrăm și le oferim cu drag. Lingurile de lemn capătă culoare, viață și miros după ce le înfrumusețăm. Lucrăm păpuși tricotate sau cusute cu acul. Facem cocarde cu tricolor. Vrem să aducem copiii către lectură, de aceea facem semne de carte cu flori presate, cu care îi atragem. Stăm de vorbă cu ei de fiecare dată, să folosească un semn de carte frumos, o floare. Celor care practică meșteșuguri le spun să facă totul cu pasiune pentru arta frumoasă, să transmită cu munca și talentul lor ceva din spiritul nostru românesc. Pe cei tineri căutăm să îi descoperim și să îi sfătuim, să îi atragem spre cultură, spre lectură. Îi urmărim și pe cei vârsta a doua, o perioadă a vieții în care se schimbă multe obiceiuri, multe credințe. Trebuie să fim pregătiți la orice vârsta pentru a găsi variante să exprimăm frumosul și talentul. Și să ducem mai departe arta tradițională.

    Elena Milescu - story about handicrafts, made from traditional Romanian materials. I started working in my second year, to reprofile myself (I was a medical professional). Together with my husband, I put into value what I had inside for a long time, the love for traditional crafts. It's been over 15 years since I started working and I said that we can show the world everything that our country has that is more beautiful - a wood, a stone, a flower. And we also thought of offering tourists or friends something from our Romanian. I started with greeting cards, paintings of dried flowers, wooden supports and string for pottery or other objects. For example, a sea snail that "wears" flowers. Our works have reached many hearts, in all corners of the world, in people's homes. And everyone misses their Romanian corner, to take something from here to those abroad. That's why we work and offer them with love. Wooden spoons take on color, life and smell after we decorate them. We work knitted or needlepoint dolls. We make tricolor cockades. We want to bring children to reading, that's why we make bookmarks with pressed flowers, with which we attract them. We talk to them every time, to use a beautiful bookmark, a flower. I tell those who practice crafts to do everything with passion for beautiful art, to transmit something of our Romanian spirit with their work and talent. We seek to discover and advise young people, to attract them to culture, to reading. We also follow those in their second age, a period of life in which many habits and beliefs change. We must be ready at any age to find ways to express beauty and talent. And let's carry on the traditional art.