Segwina fuq

Mircea Cosmescu

  • Romania
  • Sunt Mircea Cosmescu și sculptez în lemn din 1997, de când am terminat școala. Îmi place căldura lemnului și îmi place să lucrez cu diferite esențe. Îmi plac nucul, teiul, cireșul, dar și stejarul. Odată, am primit lemn dintr-un stejar vechi de 80 ani. L-am curățat l-am recondiționat, l-am prelucrat și a revenit la dumneavoastră sub formă de mobilier sau uși. Lucrez tot ce înseamnă prelucrare mecanică, în stilul clasic. Împerecherea materialului, pe care nu știu toți să o facă, alegerea lui, îmbinări în stilul clasic, vechi, bătrânesc. Ca să poți lucra cu lemnul trebuie să ai o oarecare experiență, e o artă ce se învață numai prin practică. Să știi să îl alegi, să îi cunoști umiditatea, să îl simți. Am stat lângă oameni mai în vîrstă ca mine și am învățat. Dacă vrei să înveți, trebuie să îți placă ce faci. Fac îmbinări în coadă de rândunică, care sunt foarte rare. Tot ce se face acum este simplu și rapid. Împerecherea lemnului se face foarte rar, după culoare, după aspectul fibrei, după aliniere și sunt mai multe forme- fibră în linie dreaptă, fibră în formă de V. Îmi place să lucrez tot ce apare nou, complex. Am făcut numai mobilă ornamentală, frunze de acant, stâlpișori din lemn, nu am făcut statuete. Am avut ucenici pe care i-am învățat. Mie îmi place să îi învăț pe alții, cu răbdare, dar dacă nu îți place ceea ce faci, nu poți lucra mai departe.

    I'm Mircea Cosmescu and I've been carving in wood since I finished school, in 1997. I like the warmth of wood and I like working with different essences. I like walnut, lime, cherry, but also oak. Once, I received wood from an 80-year-old oak tree. I cleaned it, refurbished it, processed it and returned it to you in the form of furniture or doors. I do everything that means mechanical processing, in the classic style. The pairing of the material, which not everyone knows how to do, its choice, joints in the classic, old, old-fashioned style. To be able to work with wood you need to have some experience, it's an art that can only be learned through practice. To know how to choose it, to know its humidity, to feel it. I sat next to people older than me and learned. If you want to learn, you have to love what you do. I do dovetail joints, which are very rare. Everything that is done now is simple and fast. The pairing of wood is done very rarely, according to color, according to the appearance of the grain, according to the alignment and there are several forms - straight line grain, V-shaped grain. I like to work everything that appears new, complex. I only made ornamental furniture, acanthus leaves, wooden pillars, I did not make statuettes. I had disciples whom I taught. I like to teach others, patiently, but if you don't like what you're doing, you can't continue working.