Follow us on

Alicja Jedynak

  • Poland
  • Mam na imię Alice. Od dziecka lubiłam projektować i szyć ubranka dla lalek, przebierać je. Jednak jako osoba dorosła nigdy nie znalazłam czasu na szycie. Moje pierwsze projekty powstały, gdy urodziła się moja córka. Zaczęła dorastać i zauważyłam, jak wiele radości sprawiam jej swoimi dziełami. Kiedy moja córka urodziła syna, w mojej głowie pojawiły się nowe pomysły na maty sensoryczne. Maty wspomagające rozwój zmysłów: wzroku (kolorowe elementy), dotyku (różne faktury tkanin) i słuchu (szeleszczące fragmenty maty). Dziecko poprzez zabawę rozwija swoją kreatywność i wyobraźnię. Zaprojektowałam swoje maty w taki sposób, aby więcej niż jedno dziecko mogło z nich korzystać jednocześnie. Świetne do wspólnej zabawy, np. rodzeństwo. Idealnie sprawdza się w podróży, składa się i jest łatwy do przenoszenia. Nie zajmuje dużo miejsca. Teraz, kiedy jestem na emeryturze i po kilku operacjach, w tym kręgosłupa. Nie mogę podnosić ciężarów i dużo czasu spędzam w fotelu. Niewiele myśląc stwierdziłam, że lepszego momentu nie będzie i nadszedł ten moment, aby spróbować czegoś zupełnie nowego. Coś, co całkowicie czuję i wiem, że mam umiejętności do zrobienia. Wierzę, że moje dzieła uszczęśliwią każde dziecko.

    My name is Alice. Since I was a child, I liked to design and sew clothes for dolls, to dress them up. However, as an adult, I never found time to sew. My first projects were created when my daughter was born. She started to grow up and I noticed how much joy I gave her with my creations. When my daughter gave birth to a son, new ideas for sensory mats appeared in my head. Mats supporting the development of the senses: sight (colorful elements), touch (different textures of fabrics) and hearing (rustling fragments of the mat). The child develops his creativity and imagination through play. I designed my mats in such a way that more than one child can use them at the same time. Great for playing together, e.g. siblings. Perfect for travel, folds up and is easy to carry. Doesn't take up much space. Now that I am retired and after several surgeries, including the spine. I can't lift weights and spend a lot of time in the chair. Without thinking, I decided that there would be no better time and the time has come to try something completely new. Something I totally feel and know I have the skills to do. I believe that my works will make every child happy.