Follow us on

Cornel Cartoons

  • Romania
  • Sunt din Cluj, acolo mi-am petrecut copilărie și adolescența, acolo am făcut studiile. M-am stabilit la Râmnicu Vâlcea în anul 1980, pentru că, după terminarea facultății, a fost singura localitate în care am găsit un post disponibil. Am urmat Facultatea de Construcții, am lucrat pe multe șantiere, sunt și expert tehnic judiciar, iar desenul este o pasiune. Am făcut mii de caricaturi sau portrete. Chiar și când lucram pe șantier, toți muncitorii aveau portrete sau caricaturi desenate de mine. Am făcut primul desen în clasa a opta. Profesorul de desen îmi dădea note mici și asta m-a ambiționat. Oamenii mă lăudau pentru caricaturi, iar în clasa a zecea am publicat prima caricatură într-un ziar din Cluj. Desenez și pe ambalaje și pe hârtie reciclată. Acum, la maturitate, am “desenat” prima carte, împreună cu cineva de la Orăștie, care scrie epigrame și a vrut să îi fac un portret. O sută de caricaturi și șase sute de epigrame, dintre care o sută sunt despre caricaturi.

    I'm from Cluj, I spent my childhood and adolescence there, I studied there. I settled in Râmnicu Vâlcea in 1980, because, after finishing the faculty, it was the only locality where I found an available position. I attended the Faculty of Construction, I worked on many construction sites, I am also a forensic technical expert, and drawing is a passion. I have done thousands of caricatures or portraits. Even when I was working on the construction site, all the workers had portraits or caricatures drawn by me. I made my first drawing in eighth grade. The drawing teacher gave me small marks and that made me ambitious. People praised me for my caricatures, and in the tenth grade I published my first caricature in a Cluj newspaper. I also draw on ambajae and recycled paper. Now, as an adult, I "drawn" the first book, together with someone from Orăștie, who writes epigrams and wanted me to make a portrait of him. One hundred caricatures and six hundred epigrams, one hundred of which are about caricatures.