Follow us on

Gheorghe Ionescu

  • Romania
  • Întreaga mea poveste în lumea albinelor a început cu un mic stup și o fascinație profundă pentru natură. Apicultura este mult mai mult decât o simplă activitate; este o pasiune care m-a conectat la natură într-un mod profund și îmi doresc ca această poveste să inspire cât mai mulți oameni să descopere minunata lume a albinelor și să înțeleagă importanța lor în ecosistemul nostru. La început, eram doar om care iubea să petreacă timpul în natură. Însă într-o zi, în timp ce admiram florile din grădină, am realizat că albinele erau adevărații mei parteneri nevăzuți în acest minunat ecosistem. Astfel, a început adevărata pasiune a vieții mele. Am decis să învăț tot ce se putea despre albine, stupi și apicultură. Am citit cărți, am participat la cursuri și am călătorit pentru a învăța de la alți apicultori experimentați. În timp, am devenit conștient de complexitatea și importanța acestor mici creaturi pentru polenizarea plantelor și producția de miere. Pe măsură ce învățam, am început să adun stupi și să îmi extind activitatea apicolă. De la un singur stup, am ajuns la o întreagă colecție de familii de albine, iar în prezent am o întreagă stupină bio, ecologică, iar mierea respectă toate standardele de calitate. Fiecare stup este o lume fascinantă, cu reguli proprii și comportamente unice. Îngrijirea albinelor nu este ușoară, dacă vrei să o faci cu atenție pentru ceea ce obții. Am învățat să mă ocup de albine cu blândețe, respectând ritmul lor natural. Lucrul cu stupii în timpul primăverii și verii pentru a asigura suficientă hrană și spațiu pentru creșterea familiilor a devenit o parte importantă a rutinei mele. Dar, fără îndoială, cea mai dulce recompensă a acestei pasiuni este recoltarea mierii. Gustul mierii proaspete din stupii mei este o bucurie incredibilă. Fiecare recoltă este o sărbătoare, iar mierea a devenit un dar minunat pe care l-am împărțit cu familia și prietenii mei. Dar apicultura nu este doar despre miere. Este o călătorie în care înveți multe lecții despre natură, echilibru și importanța protejării albinelor. În ultimii ani, am devenit și un apărător al albinelor și lupt pentru conștientizarea pericolelor pe care le întâmpină aceste insecte esențiale pentru echilibrul natural. Și, de asemenea, lupt pentru a promova mierea naturală, pentru a atrage atenția asupra produselor contrafăcute din comerț.

    My whole story in the world of bees started with a small hive and a deep fascination for nature. Bee-keeping is much more than just an activity; it's a passion that connected me to nature in a deep way, and I want this story to inspire as many people as possible to discover the wonderful world of bees and understand their importance in our ecosystem. In the beginning, I was just a person who loved to spend time in nature. But one day, while admiring the flowers in the garden, I realized that the bees were my true unseen partners in this wonderful ecosystem. Thus began the true passion of my life. I decided to learn everything I could about bees, hives and bee-keeping. I read books, attended classes and travelled to learn from other experienced bee-keepers. Over time, I became aware of the complexity and importance of these little creatures to plant pollination and honey production. As I learned, I began collecting hives and expanding my bee-keeping business. From a single beehive, we reached a whole collection of bee families, and now I have a whole organic, ecological apiary, and the honey meets all quality standards. Each hive is a fascinating world with its own rules and unique behaviours. Caring for bees is not easy, if you want to do it carefully for what you get. I learned to handle the bees gently, respecting their natural rhythm. Working with the hives during the spring and summer to ensure enough food and space for the families to grow has become an important part of my routine. But without a doubt, the sweetest reward of this passion is harvesting honey. The taste of fresh honey from my hives is an incredible joy. Every harvest is a celebration and honey has become a wonderful gift to share with my family and friends. But bee-keeping is not just about honey. It is a journey where you learn many lessons about nature, balance and the importance of protecting bees. In recent years, I have also become a defender of bees and fight to raise awareness of the dangers faced by these insects essential to the natural balance. And I also fight to promote natural honey, to draw attention to counterfeit products in the trade.