Follow us on

Asociația "Oameni printre oameni"

  • Romania
  • Cuvântul ZĂVELCĂ provine din limba slavonă ,,zaviti" și înseamnă a ,,înfășura". Ea reprezintă piesa purtată în partea de jos a costumului popular românesc, având formă dreptunghiulară, țesută din lână sau bumbac, în război prin diferite tehnici și ornamentată cu diverse motive brodate sau țesute. Zăvelca pe care o prezint (cusută de soția mea) îmbină motivele florale și geometrice simetrice și acestea apar sub forma unei broderii. Este o ,,zăvelcă în pânză" - caracteristică zonei Vâlcii, cu o valoare decorativă deosebită categorisită pe vremuri un ,,bun prețios". Datorită motivelor albe care apar pe fond negru sub formă de broderie, mai este cunoscută și sub denumirea de ,,zăvelcă albă". Se încadrează în rândul ,,zăvelcilor cu căpătâi" fiind alcătuită din pânză țesută la război în două ițe, cusută cu lână albă pe toată suprafața în diferite motive florale și geometrice. În partea de jos se găsește căpătâiul care este o ,,bordură lată" iar în partea superioară se întâlnesc dungi denumite ,,râuri".

    The word ZĂVELCĂ comes from the Slavonic language "zaviti" and means to "wrap". It represents the piece worn in the lower part of the Romanian folk costume, having a rectangular shape, woven from wool or cotton, in the war using different techniques and decorated with various embroidered or woven motifs. The zavelca I present (sewn by my wife) combines symmetrical floral and geometric motifs and they appear in the form of an embroidery. It is a "zăvelca in cloth" - characteristic of the Vâlcea area, with a special decorative value categorized as a "precious good" in the past. Due to the white motifs that appear on a black background in the form of embroidery, it is also known as "white zavelca". It is one of the "headbands" and is made of cloth woven in two strands, sewn with white wool all over the surface in different floral and geometric motifs. In the bottom part there is the headband which is a "wide border" and in the upper part there are stripes called "rivers".