Follow us on

Jan owak

  • Poland
  • Jestem pasjonatem rzemieślnikiem, ale przekułem moją pasję w rozwój zawodowy. Wytwarzam wyskoiej jakości świece ekologiczne i ozdabiam je ręcznie używając wysokiej jakości farb. Sam wymyślam wzory i są one dedykowane do najprzeróżniejszych klientów, od małych dzieci, poprzez młodzież aż do seniorów.

    I am a craftsman enthusiast, but I have turned my passion into a professional endeavor. I produce high-quality, eco-friendly candles and hand-decorate them using top-notch paints. I come up with the designs myself, and they are tailored for a diverse range of customers, from young children, through teenagers, all the way to seniors.