Follow us on

Kandy Eftimie Reisenauer

  • Romania
  • Sunt Kandy Eftimie Reisenauer, născută sub zodia Leului, în 1968, la Râmnicu Vâlcea. Talentul şi pasiunea pentru artă mi se trag din familie, tatăl meu fiind cel mai bun meşter creator de case din lemn din ţară, dar şi un adevărat geniu al tehnicii, un împătimit al cunoaşterii. Am descoperit că am chemare pentru pictură încă de la şcoală, atunci când colegii se încolonau să le fac lucrările pentru ora de desen. Dacă tot a venit vorba de pasiuni, sunt montaniardă, cu participări la evenimente şi concursuri, ador şi practic înotul, canotajul, ciclismul. Iubesc documentarele despre natură şi savurez muzica clasică, electronică şi metal. Am urmat Şcoala de Artă, apoi, trei ani şi jumătate la Restaurări Opere de Artă, Bucureşti – Iconografie, dar şi ani mulţi de jurnalism, scrisul este încă o pasiune a mea. Au urmat ani de cunoaştere şi autoperfecţionare, expoziţii de grup, participări la târguri de artă populară şi pictură de şevalet. Pictez orice şi pe orice. De la peisaje, flori şi portrete în acuarelă, ulei şi acrilic, la icoane pe lemn, modelaj în pastă ceramică şi lucrări decorative pe diferite suporturi: lemn, piatră, carton, vinil, elemente vegetale, scoici, în tehnici mixte, iar imaginaţia este aceea care mă ghidează să creez mereu ceva nou. Îmi place mult să realizez decoraţiuni pentru diferite ocazii, pandantive, mărţişoare, mărturii pentru nunţi şi botezuri, desene personalizate, portretul animăluţului dumneavoastră favorit. Am cochetat şi cu tuningul auto şi realizarea de statui înfăţişând cai, Parcul cu Cai de la Călimăneşti fiind un asemenea exemplu.

    I am Kandy Eftimie Reisenauer, born under the sign of Leo, in 1968, in Râmnicu Vâlcea. My talent and passion for art come from my family, my father being not only the best craftsman creator of wooden houses in the country, but also a true technical genius, a lover of knowledge. I discovered my calling for drawing and painting since school, when my classmates used to line up for me to do their works for the drawing class. As hobbies, I am a mountaineer, with participation in events and competitions. I also love swimming, rowing, cycling. I love to watch nature documentaries and enjoy classical, electronic and metal music. I attended an Art School, then three and a half years, “Art Works Restoration”, Bucharest - specialising in Iconography. I worked many years as a journalist, writing being a great passion of mine. Years of knowledge and self-improvement followed, group exhibitions, participation in folk art fairs and easel painting. I paint anything and everything. From landscapes, flowers and portraits in watercolour, oil and acrylic, to icons on wood, modelling in ceramic paste and decorative works on different supports: wood, stone, cardboard, vinyl, plant elements, shells, in mixed media. I’m being guided in my journey by my imagination, which inspires me to “walk the extra-mile”, to create something new. I really love making designs and decorations such as pendants, trinkets, testimonies for weddings and baptisms, personalised drawings, pet portraits, etc. I have also flirted with car tuning and even creating some equestrian sculptures, the Călimănești Horse Park being an example.