Follow us on

Leszek Zbylut

  • Poland
  • Jestem mistrzem obuwnictwa z ukończonym szlifem czeladniczym. Moja historia związana z tym rzemiosłem sięga lat młodzieńczych, kiedy to fascynowałem się tajnikami szewstwa. To wtedy narodziła się moja pasja do tworzenia, naprawy i pielęgnacji obuwia. Młodość przypadła na ciężkie czasy w Polsce. Były to lata, w których zdobywanie wiedzy i umiejętności nie zawsze było łatwe, ale moja determinacja i miłość do rzemiosła napędzały mnie do działania. Pomimo trudności starałem się zgłębiać tajniki obuwnictwa na własną rękę, gromadząc doświadczenie w praktyce. Po wielu latach pracy i poświęcenia mogłem z dumą otrzymać dyplom czeladniczy, co potwierdziło moje umiejętności i zaangażowanie w ten zawód. Mam za sobą już 50 lat doświadczenia w obuwnictwie, podczas których zdobyłem wiedzę i umiejętności niezbędne, by stać się mistrzem w tej dziedzinie. Przez ostatnie 25 lat oferuję swoje usługi przy ul. Wyszyńskiego na Ołbinie. To dla mnie nie tylko praca, ale również sposób na tworzenie relacji z klientami i satysfakcję z naprawy obuwia, które jest dla wielu ważnym elementem codzienności. Dzięki pasji i oddaniu, dążę do zapewnienia najwyższej jakości usług, dbając o zadowolenie każdego klienta.

    I'm a master cobbler with a completed apprenticeship diploma. My journey in this craft dates back to my youth, when I was fascinated by the intricacies of shoemaking. It was during those years that my passion for creating, repairing, and caring for footwear was born. My youth coincided with challenging times in Poland. These were years where acquiring knowledge and skills was not always easy, but my determination and love for the craft drove me to take action. Despite the difficulties, I endeavored to delve into the secrets of shoemaking on my own, gathering experience through hands-on practice. After many years of work and dedication, I proudly obtained my journeyman's diploma, confirming my skills and dedication to this profession. I have accumulated 50 years of experience in shoemaking, during which I gained the knowledge and skills necessary to become a master in this field. For the past 25 years, I have been offering my services at Wyszyńskiego Street in Ołbin. It's more than just a job for me; it's a way to build relationships with clients and find satisfaction in repairing footwear, which is an essential part of daily life for many. Through passion and dedication, I strive to provide the highest quality services, ensuring the satisfaction of every customer.