Follow us on

Małgorzata Waniek

  • Poland
  • Małgorzata, mająca 85 lat, to niezwykła osoba, której pasja do rękodzieła nie uległa wpływowi czasu. Przez cztery dekady precyzyjnie tkała i tworzyła ozdoby z makramy i sznurka, zamieniając zwykłe nici w piękne dzieła sztuki. Traktując swoje rękodzieło jako sposób na przeciwdziałanie starzeniu się i utracie sprawności, Małgorzata przyjęła swoją kreatywną stronę z otwartymi ramionami. Delikatna sztuka pracy ze sznurkami stała się czymś więcej niż tylko hobby; to źródło młodości, które pozwala utrzymać jej ducha witalnego i umysł czujny. Każdy węzeł i każdy wzór to dowód jej wytrwałości i determinacji, aby pełnić życie w pełni, prezentujący jej zdolność do znajdowania radości i celu nawet w najprostszych materiałach. Historia Małgorzaty przypomina, że wiek to tylko liczba, a pasja nie zna granic, jeśli chodzi o dążenie do kreatywności i szczęścia.

    Margaret, at 85 years young, is a remarkable individual whose passion for crafting has defied the sands of time. For four decades, she has been intricately weaving and creating macramé and corded decorations, transforming simple strings into beautiful works of art. Seeing her craft as a means to combat the effects of aging and the loss of agility, Margaret has embraced her creative side with open arms. The delicate art of working with cords has become more than just a hobby; it's a lifeline, a fountain of youth that keeps her spirit vibrant and her mind sharp. Each knot tied and every pattern woven is a testament to her resilience and determination to embrace life fully, showcasing her ability to find joy and purpose in even the simplest of materials. Margaret's story is a reminder that age is just a number, and passion knows no boundaries when it comes to one's pursuit of creativity and happiness.