Follow us on

Mariana (Reli) Tache

  • Romania
  • M-am născut în urmă cu 58 de ani în comuna Galicea - județul Vâlcea, un loc plin de bogății. Admir tradiția și portul popular, tot ce ține de obiceiuri și promovarea lor. Prin descoperirea, recondiționarea costumelor tradiționale și purtarea lor vreau să arăt lumii câtă istorie și frumusețe sunt transpuse pe pânză de-a lungul vremurilor. Fiecare cusătură (rând) de pe hainele noastre tradiționale spune o poveste (de exemplu altița de pe cămașă semnifică trecerea râului Olt prin județul nostru, de la Nord la Sud). Mi se umple sufletul de bucurie când văd sau găsesc orice bucățică de pânză cusută, chiar dacă este deteriorata. Le țes și le repar cât mai aproape de autentic. Apoi le port pentru a fi văzute și admirate și de alții. Nu mi se pare greu și nici imposibil de recondiționat indiferent de model. Dețin o colecție de aproximativ treizeci de costume tradiționale vechi, recondiționate fară a afecta materialele originale. Le port în mod obișnuit la biserică și le expun la diverse concursuri, târguri, sărbători, pentru a promova în rândul tinerilor istoria portului nostru tradițional. Le ofer ca sursă de inspirație sau pentru ședințe foto ale artiștilor populari. Totodată, îmi place mult să gătesc preparate locale cu legume crescute în gradina proprie după rețete tradiționale.

    I was born 58 years ago in Galicea commune - Vâlcea county, a place full of riches. I admire tradition and folk wear, everything related to customs and their promotion. By discovering, refurbishing traditional costumes and wearing them, I want to show the world how much history and beauty is transposed on canvas throughout the ages. Each stitch (row) on our traditional clothes tells a story (for example the hem on the shirt signifies the passage of the Olt river through our county, from North to South). It fills my soul with joy when I see or find any piece of sewn cloth, even if it is damaged. I weave and repair them as close to authentic as possible. Then I wear them to be seen and admired by others as well. I don't find it difficult nor impossible to refurbish regardless of the model. I have a collection of about thirty old traditional costumes, refurbished without affecting the original materials. I usually wear them to church and display them at various competitions, fairs, celebrations, to promote the history of our traditional port among the youth. I offer them as a source of inspiration or for photo shoots of popular artists. At the same time, I really like to cook local dishes with vegetables grown in my own garden according to traditional recipes.