Follow us on

Nicolae și Ștefania Istratie

  • Romania
  • Sunt Nicolae Istratie, un meșter popular din Râmnicu Vâlcea și vreau să vă împărtășesc povestea mea. Timp de decenii, am fost un sculptor bisericesc, contribuind la realizarea catapetesmei a zeci de schituri și biserici, inclusiv la lăcașul din Salina la Ocnele Mari. Parcursul meu s-a schimbat, la un moment dat, în mod neașteptat. Cu câțiva ani în urmă, am decis să mă reprofilez și să lucrez cu o materie primă complet diferită - sarea minerală. Astfel, am început să sculptez obiecte ornamentale din sare cu efect terapeutic. A fost o decizie îndrăzneață, dar m-am bucurat că pot face ceea ce iubesc și că produsele mele aduc bucurie și alinare oamenilor. În prezent, sunt singurul artizan din România specializat în această îndeletnicire cu totul aparte, statut obţinut de la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale (CJCPCT) Vâlcea, care m-a inclus pe lista meşterilor autentici din judeţ.   Am creat peste 10.000 de obiecte din sare, toate realizate cu migală, talent și pasiune. Sunt mândru că pot oferi obiecte terapeutice pentru toate buzunarele, cu prețuri începând de la 5 lei și ajungând până la 50 de lei. Nu mă preocupă să mă îmbogățesc, ci să aduc bucurie și alinare celor care achiziționează creațiile mele. Produsele din sare au efect terapeutic, iar această perspectivă a muncii mele îmi aduce satisfacții nemăsurate. Știu că valorile acestor obiecte nu reflectă întotdeauna munca depusă, dar vreau să continui să creez pentru că acest meșteșug este pasiunea mea și reprezintă legământul meu cu Dumnezeu. De-a lungul vieții mele, am avut parte de multe provocări și reușite. Am învățat să dau viață sării cu delicatețe și să aduc unicitate în fiecare creație. Ceea ce a început ca o promisiune făcută Domnului în urma unui accident tragic în trecut, a devenit o călătorie impresionantă în lumea meșteșugurilor și a artei. În ciuda cererii mari, sunt limitat în ceea ce pot produce, iar asta îmi permite să mă dedic cu atenție fiecărui obiect. Ceea ce realizez este unic și nu poate fi copiat. Vreau să demonstrez lumii că sarea minerală poate prinde viață prin mâinile mele și să familiarizez toamenii cu acest meșteșug minunat. Pentru a împărtăși pasiunea și meșteșugul meu, am deschis primul atelier de creație în sare din România. Încurajez turiștii să participe și să vadă cu proprii ochi cum se nasc aceste obiecte. Vreau să promovez orașul meu, salina și tradițiile noastre prin munca mea, iar mulțumirea clienților mei este cea mai bună formă de promovare. Chiar dacă uneori sunt descurajat de lipsa sprijinului autorităților și de concurența cu produse contrafăcute, mă concentrez pe pasiunea mea și pe dorința de a aduce bucurie oamenilor. Îmi doresc ca meșteșugul meu să fie apreciat și recunoscut, iar produsele mele să ofere alinare și frumusețe în casele oamenilor. Povestea mea este una de pasiune, muncă și perseverență în arta de a da viață sării. Voi continua să aduc bucurie în inimile celor care descoperă frumusețea obiectelor mele sculptate cu dragoste și talent.

    I am Nicolae Istratie, a folk craftsman from Râmnicu Vâlcea and I want to share my story with you. For decades, I was a ecclesiastical sculptor, contributing to the carpentry of dozens of hermitages and churches, including the place in Salina at Ocnele Mari. My path changed, at one point, unexpectedly. A few years ago, I decided to reinvent myself and work with a completely different raw material - mineral salt. Thus, I began to carve ornamental objects from salt with a therapeutic effect. It was a bold decision, but I was happy to be able to do what I love and that my products bring joy and comfort to people. Currently, I am the only artisan in Romania specialized in this very special occupation, a status obtained from the County Center for the Conservation and Promotion of Traditional Culture (CJCPCT) Vâlcea, which included me on the list of authentic craftsmen from the county. We have created more than 10,000 salt objects, all made with care, talent and passion. I am proud to be able to offer therapeutic items for all budgets, with prices starting from 5 lei and reaching up to 50 lei. I am not concerned with getting rich, but with bringing joy and comfort to those who purchase my creations. Salt products have a therapeutic effect, and this perspective of my work brings me immeasurable satisfaction. I know that the values of these objects do not always reflect the work done, but I want to continue creating because this craft is my passion and represents my covenant with God. Throughout my life, I have had many challenges and successes. I learned to bring salt to life delicately and bring uniqueness to each creation. What started as a promise to God following a tragic accident in the past has become an impressive journey into the world of craft and art. Despite the high demand, I am limited in what I can produce, and this allows me to devote myself carefully to each item. What I achieve is unique and cannot be copied. I want to prove to the world that mineral salt can come to life through my hands and to acquaint people with this wonderful craft. To share my passion and craft, I opened the first salt creation workshop in Romania. I encourage tourists to participate and see with their own eyes how these objects are born. I want to promote my city, the salt mine and our traditions through my work, and the satisfaction of my customers is the best form of promotion. Even though I am sometimes discouraged by the lack of support from the authorities and the competition with counterfeit products, I focus on my passion and the desire to bring joy to people. I want my craft to be appreciated and recognized and my products to bring comfort and beauty to people's homes. My story is one of passion, work and perseverance in the art of bringing salt to life. I will continue to bring joy to the hearts of those who discover the beauty of my objects carved with love and talent.